Wat ging er nog meer met de post naar Duitsland?

Deel dit bericht op

Al eerder schreven we over de intensieve briefwisseling tussen Bets en Frans in de tijd dat Frans te werk gesteld was in KDF Stadt. Echter, er gingen ook de nodige pakketjes richting KDF Stadt. In de pakketjes ging bijvoorbeeld met enige regelmaat etenswaar en incidenteel een pakje sigaretten.

Gisteren tussen de middag heb ik ’n brief verzonden, maar ook vandaag tussen de middag weer, gelijk met ’t pakje. Paps had ’t ingepakt. ’n Brood van ons eigen meel plus ’n tulband. Verder wat boter en heerlijke koekjes!

Dat dit geen garantie voor succes was blijkt uit onderstaande. De postbezorging werd namelijk sterk gehinderd

Ik durf ook geen pakje op te zenden, want dat komt immers toch niet aan. In de laatste brief schreef Frans, dat hij ’n pakje van thuis ontvangen had, dat achtien dagen onderweg was geweest en helemaal met bedorven brood en eieren aankwam. Terwijl mijn pakje daarentegen acht dagen onderweg was geweest en nog helemaal goed was. O Daggie, daar ben ik zo gelukkig mee, dat ik hem nu tenminste nog ergens mee heb kunnen helpen!!

Echter, er gingen ook zaken mee die je in eerste instantie niet zou verwachten.

Zoals bekend was Frans een fervent muziekliefhebber, zanger en lid van het kerkkoor van de Sint Cathrien. Voor de spaarzame vrije tijd die hem restte, buiten de lange werkdagen in de fabriek van 12 uur, had Frans het plan opgevat om ook in KDF Stadt een kerkkoor op te richten. Om die reden vraagt Frans aan Bets om vanuit Nederland bladmuziek op te sturen. En zo gebeurt.

Voor de rest weten we niet zo veel van waar Frans zich mee bezighield tijdens zijn verblijf in KDF Stadt. We weten in ieder geval wel dat hij het niet gezellig vond dat hij geen woord kon wisselen met zijn Russische collega die in de fabriek de machine naast hem bediende. Om die reden schafte hij zich een Duits-Russisch woordenboek aan. Dit woordenboek is pas onlangs boven water gekomen.

Alle brieven werden door Bets zorgvuldig bewaard in een grote map. Na haar overlijden hebben we, overeenkomstig haar wens, er voor gezorgd dat de brieven niet meer toegankelijk zijn.

Deel dit bericht op

© bosch-oorlogsdagboek.nl | Alle rechten voorbehouden