Onderzoek

Gebeurtenissen waar aan gerefereerd wordt in de dagboeken, gebruikte afkortingen, bezochte locaties, specifieke gebruiken:  voor ons aanleiding om te kijken of er informatie over te vinden is die ons in staat stelt zaken te duiden; informatie die we wellicht als toelichting op kunnen nemen in de uiteindelijke publicatie.

Archieven

Naast onderzoek op internet hebben we inmiddels ook meerdere keren een bezoek gebracht aan het Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch, zijn we bij het BHIC geweest en hebben we een dag onderzoek gedaan bij het NIOD in Amsterdam.

Op deze site houden wij jullie op de hoogte van de uitkomsten van dit onderzoek. Voor nog openstaande onderzoeksvragen zullen we bij gelegenheid een oproep doen in de media om te kijken of er nog mensen zijn die ons aan informatie kunnen helpen.

Vergelijkbare uitgaven

Naast onderzoek gedreven door het dagboek, besteden we in dit stadium ook reeds aandacht aan aspecten rondom de uiteindelijke uitgave. Zo hebben we meerdere, vergelijkbare uitgaven bestudeerd, om te achterhalen hoe de schrijvers om zijn gegaan met hetgeen tekstueel werd aangetroffen in de dagboeken; de interpretatie van leestekens, aanhalingstekens, ogenschijnlijke taalfouten, verouderde schrijfwijzen, het gebruik van hoofdletters, wijzigingen in de grammatica, et cetera.

Boeken waar wij in dit verband aan refereren zijn:

 

UitgaveGeschreven door
’s Nachts droomde ik van vredeCarry Ulreich
Meisjes in de oorlog, de Tweede Wereldoorlog in dagboekenPieter Eckhardt & Marscha Holman
Lenteloos voorjaar, oorlogsdagboek 1940 – 1941Hanny Michaelis
Het begon met een sterHelga Weiss
Alles ging aan flarden Klaartje de Zwarte – Walvisch
Het dagelijks leven in Zaltbommel tijdens de Tweede WereldoorlogAnnie Steeman

 

Bescherming van persoonsgegevens

Tot slot hebben we ons ook verdiept in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), om te achterhalen waar we allemaal rekening mee dienen te houden om de rechten van alle in de dagboeken genoemde personen in acht te nemen.

Het zal duidelijk zijn dat niet alle personen in het dagboek met naam en toenaam genoemd worden. Door de context is het mogelijk om voor bepaalde, in eerste instantie onbekende personen de verbanden met andere, wel met naam en toenaam bekende personen te leggen. Maar dan nog zijn er personen zonder achternaam of bestaat er eenvoudigweg geen 100% zekerheid omtrent de schrijfwijze van de achternaam, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat deze op verschillende manieren geschreven wordt.

Het Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch heeft ons handvatten aangereikt hoe we hier mee om dienen te gaan en hoe we de AVG op dit vlak dienen te interpreteren.

© bosch-oorlogsdagboek.nl | Alle rechten voorbehouden