Het geloof

Het geloof neemt, zeker ten opzichte van de huidige tijd, een belangrijke plaats in. Hierbij is er een bijzondere plaats voor De Zoete Lieve Vrouw van ‘s-Hertogenbosch, die door Bets consequent aangesproken wordt als ‘Marijke’. Zoals ze zich richt tot haar dagboek, richt ze zich met grote regelmaat ook tot ‘Marijke’ :

“‘Marijke’  bescherm ons groot heerlijk verbond.  Wees  onze schutsvrouw op onze moeilijke tocht naar ….”

© bosch-oorlogsdagboek.nl | Alle rechten voorbehouden